دکتر هورش تهامی زاد

استاد

ریهثبت وقت ملاقات

علت مراجعه شما
بیمه ی تحت پوشش
مطب مورد نظر

انتخاب زمان رزرو

چهارشنبه

26دی

پنج شنبه

27دی

جمعه

28دی

شنبه

29دی

یکشنبه

30دی

دوشنبه

1بهمن

سه شنبه

2بهمن

چهارشنبه

3بهمن

پنج شنبه

4بهمن

جمعه

5بهمن

شنبه

6بهمن

یکشنبه

7بهمن

دوشنبه

8بهمن

سه شنبه

9بهمن

چهارشنبه

10بهمن

پنج شنبه

11بهمن

جمعه

12بهمن

شنبه

13بهمن

مهارت ها و تجربیات

تحصیلات

زبان

گواهینامه

عضویت حرفه ای

جوایز و انتشارات

بیمه مورد پذیرش

تخصص

بیانیه حرفه ای

به سلامت خود اهمیت بیشتر دهید

نظرات بیماران

28 آبان 1397 11:16 ب.ظ

علی همائی

امتیاز درمان
نحوه ی برخورد مجموعه
مدت زمان انتظار در مطب

تست

زونداک جستجوی ریه گیلان ریه دکتر هورش تهامی زاد