دکتر اباذر پاکدل

پزشک عمومیثبت وقت ملاقات

علت مراجعه شما
بیمه ی تحت پوشش
مطب مورد نظر

انتخاب زمان رزرو

سه شنبه

29اسفند

چهارشنبه

1فروردین

پنج شنبه

2فروردین

جمعه

3فروردین

شنبه

4فروردین

یکشنبه

5فروردین

دوشنبه

6فروردین

سه شنبه

7فروردین

چهارشنبه

8فروردین

پنج شنبه

9فروردین

جمعه

10فروردین

شنبه

11فروردین

یکشنبه

12فروردین

دوشنبه

13فروردین

سه شنبه

14فروردین

چهارشنبه

15فروردین

پنج شنبه

16فروردین

جمعه

17فروردین

مهارت ها و تجربیات

تحصیلات

زبان

گواهینامه

عضویت حرفه ای

جوایز و انتشارات

بیمه مورد پذیرش

تخصص

بیانیه حرفه ای

نظرات بیماران